ไฟลามทุ่ง หุ้นตระกูลJ – Money Chat Thailand

ไฟลามทุ่ง หุ้นตระกูลJ – Money Chat Thailand

แขกรับเชิญ
ชาลี กือเย็น
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.เคจีไอ

ผู้ดำเนินรายการ
เนาวรัตน์ เจริญประพิณ

LATEST NEWS

RELATED