3 อีเว้นท์ ดันไตรมาส2 เงินสะพัด 100,000 ล้าน – Money Chat Thailand

3 อีเว้นท์ ดันไตรมาส2 เงินสะพัด 100,000 ล้าน – Money Chat Thailand

แขกรับเชิญ
ณัฐพร ตรีรัตน์ศิริกุล : รองกรรมการผู้จัดการ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

ทรงกลด วงศ์ไชย : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

พิธีกร เนาวรัตน์ เจริญประพิณ

LATEST NEWS

RELATED