“ปปง.-ก.ล.ต.-ตลท.” เร่งหารือกรณี MORE

ปปง.หารือ “ตลท.-ก.ล.ต.”กรณี MORE เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน -แนวทางดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย-การมีมาตรการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการให้ความคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) นำโดย นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมายและโฆษกประจำสำนักงาน ปปง. พร้อมด้วย สำนักงาน ก.ล.ต. นำโดย นางสาวเกษราภรณ์ กิจบรรณเดช ผู้อำนวยการฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 1 ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดย นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ และนายรองรักษ์ พนาปวุฒิกุล รองผู้จัดการ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประชุมร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายและการมีมาตรการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการให้ความคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ลงทุน กรณี บมจ. มอร์ รีเทิร์น (MORE) จะมีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน

LATEST NEWS

RELATED