AS จ่ายเงินซื้อ “บิทคับ ออนไลน์” แล้ว 450 ล้านบาท เตรียมปิดดีล 4 ส.ค.นี้

บริษัท แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด มหาชน หรือ AS แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรายงานความคืบหน้าของธุรกรรมซื้อหุ้นสามัญในบริษัท บิทคับออนไลน์ จำกัด (BO) จำนวน 4,149,000 หุ้น หรือคิดเป็น 9.22% ของทุนจดทะเบียนจากบริษัท บิทคับ แคปปิตอลกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (ผู้ขาย) ว่า บริษัทและผู้ขายได้ตกลงร่วมกันเลื่อนวันที่ทำการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ออกไปเป็นวันที่ 4 สิงหาคม 2566

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 บริษัทได้ชำระเงินจำนวน 450 ล้านบาท ให้แก่ผู้ขายแล้ว (เงินกู้ 320 ล้านบาท และเงินสดจากกระแสเงินสดภายในของบริษัทจากการดำเนินงานจำนวน 130 ล้านบาท)

ทั้งนี้ บริษัทจะมีหน้าที่ในการชำระค่าตอบแทนส่วนที่เหลือ 150 ล้านบาทให้แก่ผู้ขายภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2566

สำหรับเงินกู้ AS ได้เข้าทำสัญญากู้ยืมเงินในวงเงินรวมไม่เกิน 320 ล้านบาท กับผู้ให้กู้ที่เกี่ยวข้อง 2 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปใช้การ ดังนี้

  1. การกู้ยืมเงินจากธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) (“UOB”) จำนวนไม่เกิน 240 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 17.47 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR + ร้อยละ 2.5 ต่อปี (ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR อยู่ที่ ร้อยละ 1.99 ต่อปี) ระยะเวลา ไม่เกิน 3 ปี โดยการชำระคืน จะแบ่งชำระทั้งหมด 36 เดือน เดือนละประมาณ 6.67 ล้านบาท
  2. กู้ยืมเงินจาก นายปราโมทย์ สุดจิตพร (ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 ของ AS สัดส่วน 30.03%) จำนวน 80 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 5.82 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.5 ต่อปี ระยะเวลา 2 เดือน โดยจะชำระคืนเงินต้นพร้อมทั้งดอกเบี้ยในวันที่ครบกำหนดชำระในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

โดยอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ของบริษัทก่อนการกู้ยืมเงินจากเดิมอยู่ที่ 0.29 จะเปลี่ยนเป็น 0.60 ภายหลังการกู้ยืมเงิน

ที่มา https://weblink.set.or.th/dat/news/202307/0963NWS310720231834120901T.pdf

LATEST NEWS

ทรู คอร์ปอเรชั่น เผยผลประกอบการปี 2566 กำไร EBITDA ดีต่อเนื่อง 4 ไตรมาส รายได้รวมโต ผล Synergy เกินเป้า

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รายงานผลประกอบการปี 2566 รายได้รวมจากธุรกิจหลักเติบโตดีขึ้นทั้งจากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการออนไลน์ พร้อมยอดผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้น  มูลค่า Synergy ปี 2566 ได้เกินเป้าหมายจากการเร่งการดำเนินการตามแผนงานสำคัญต่างๆ  โดย EBITDA เพิ่มขึ้นเป็นไตรมาสที่ 4 ติดต่อกันเป็นผลมาจากการรับรู้ผลประโยชน์จากการควบรวม (Synergy) และการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยกระดับความเชื่อมั่นเรื่อง short selling และ program trading รวมถึงมาตรการเพิ่มการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชน

ตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้
นำผลการศึกษากฎหมาย กฎเกณฑ์ และแนวทางการกำกับดูแลของตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำในต่างประเทศมาใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแนวทางการกำกับดูแลการขายชอร์ต (short selling) และการใช้คอมพิวเตอร์ส่งคำสั่งซื้อขาย (program trading) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อยกระดับการกำกับดูแลและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนทุกประเภทนั้น  

SKR ควัก 370 ลบ. จ่ายเงินปันผล 0.18 บาท/หุ้น โชว์ผลงานไตรมาส 4/66 รายได้-กำไรสุทธิแกร่ง หนุนทั้งปี 2566 กำไรสุทธิแตะ 891 ลบ. 

บอร์ด SKR ไฟเขียวควัก 370 ล้านบาทจ่ายเงินปันผล 0.18 บาท/หุ้นโชว์ผลงานไตรมาส 4/66 แข็งแกร่งทั้งรายได้-กำไรสุทธิหนุนภาพรวมทั้งปี 66 กำไรสุทธิแตะ 891 ล้านบาท พร้อมรักษาอัตรากำไร 15.23% สูงกว่าภาพรวมอุตสาหกรรม ปักหมุดรายได้ปี 67 โตทะลุ 6,500 ล้านบาท จากแผนเดินหน้าพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์รองรับการเติบโตเคสผ่าตัดโรคยากซับซ้อน พร้อมต่อยอดโรงพยาบาลเฉพาะทาง 24 ชั่วโมงภายใต้การดำเนินงานตามกลยุทธ์ “Single Quality to Multiple Transform”

RELATED