GDP สหรัฐ Q4/65 โต 2.6% ทั้งปี 65 ขยายตัว 2.1%

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐ เปิดเผยตัวเลขประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ครั้งสุดท้าย ประจำไตรมาส 4/2565 ขยายตัว 2.6% ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ขยายตัว 2.7% หลังจาก GDP ในไตรมาส 3/2565 ขยายตัว 3.2%

ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของ GDP ในไตรมาส 4/2565 สะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นของการลงทุนสินค้าคงคลังภาคเอกชน การใช้จ่ายของผู้บริโภค การลงทุนคงที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย การใช้จ่ายของรัฐบาลกลาง ส่วนการนำเข้าลดลง

ก่อนหน้านี้ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐ เปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งที่ 1 สำหรับ GDP ไตรมาส 4/2565 ขยายตัว 2.9% และประมาณการครั้งที่ 2 ขยายตัว 2.7%

ส่วน GDP ในปี 2565 ขยายตัว 2.1% หลังจากพุ่งแตะระดับ 5.9% ในปี 2564

LATEST NEWS

วิสัยทัศน์ CEO GC สานต่อ 3 Steps Plus ดันมาบตาพุด Hub เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และนายทศพร บุณยพิพัฒน์ ผู้จัดการใหญ่ (President) สองผู้บริหารของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่อย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมติเลือกนายอัสสเดชคงสิริเป็นกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ คนที่ 14 มีผล 19 ก.ย. 2567 นี้

ที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ในวันนี้ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายอัสสเดช คงสิริ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ คนที่ 14 แทนนายภากร ปีตธวัชชัย ที่กำลังจะครบวาระ

RELATED