IP ต้อนรับนักลงทุน CSI เยี่ยมชมโรงงานจ.อยุธยา

ดร.ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) หรือ IP (คนที่ 9 จากซ้ายแถวหลัง) ให้การต้อนรับคณะนักลงทุน CSI (CSI Investment Institute) นำโดย นายทิวา ชินธาดาพงศ์ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเวชภัณฑ์มาตรฐานระดับสากล ของโรงงานอินเตอร์ ฟาร์มา ซึ่งตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ เฟส2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พื้นที่รวมกว่า 20 ไร่ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการคิดค้น และนำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพที่แตกต่าง มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย เพื่อป้องกันและรักษาโรค อันจะนำไปสู่การช่วยชะลอวัย และมีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้น ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมรับฟังทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งเดินหน้าขับเคลื่อนการเติบโตก้าวกระโดดและยั่งยืน พร้อมสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเร็วๆ นี้

LATEST NEWS

วิสัยทัศน์ CEO GC สานต่อ 3 Steps Plus ดันมาบตาพุด Hub เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และนายทศพร บุณยพิพัฒน์ ผู้จัดการใหญ่ (President) สองผู้บริหารของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่อย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมติเลือกนายอัสสเดชคงสิริเป็นกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ คนที่ 14 มีผล 19 ก.ย. 2567 นี้

ที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ในวันนี้ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายอัสสเดช คงสิริ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ คนที่ 14 แทนนายภากร ปีตธวัชชัย ที่กำลังจะครบวาระ

RELATED