Luxurious & High Quality Living ศักยภาพการเติบโตสูง I รู้ทันก่อนลงทุนหุ้น IPO EURO

Luxurious & High Quality Living ศักยภาพการเติบโตสูง I รู้ทันก่อนลงทุนหุ้น IPO | EP.3/25667 บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

คุณเควิน กัมบีร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน) คุณดิถดนัย สังขะรมย์ ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ​​ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน

LATEST NEWS

RELATED