, ,

PR9 คว้ารางวัล Rising Star Sustainability เวที SET Awards 2022

PR9 คว้ารางวัล Rising Star Sustainability เวที SET Awards 2022 สำหรับบริษัทจดทะเบียน ที่มีหลักทรัพย์ตามมูลค่าตลาดสูงกว่า 3,000 ล้านบาท สะท้อนศักยภาพการดำเนินงานขององค์กร คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ด้านโบรกคาดกำไรไตรมาส 3/65 โตเด่น รับยอดผู้ป่วยพุ่ง แนะนำ “ซื้อ” เป้า 21 บาท
.
นพ.เสถียร ภู่ประเสริฐ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)(PR9) ผู้ดำเนินธุรกิจสถานพยาบาลเอกชนประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน เปิดเผยว่า บริษัทได้รับรางวัล Rising Star Sustainability Awards จากเวที SET Awards 2022 สำหรับบริษัทจดทะเบียน ที่มีหลักทรัพย์ตามมูลค่าตลาดสูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ตอกย้ำผลสำเร็จของความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี (Environmental, Social and Governance หรือ ESG ) เพื่อสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ครอบคลุมทั้งสังคมภายในและสังคมภายนอก
.
สำหรับการมอบรางวัล SET Awards 2022 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 19 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร ซึ่งรางวัล SET Awards ในปีนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่มรางวัล ได้แก่ กลุ่มรางวัล Business Excellence ประกอบด้วย 8 รางวัลได้แก่ 1) Best CEO Awards และ Young Rising Star CEO Awards 2) Best Company Performance Awards 3) Best REIT Performance Awards 4) Deal of the Year Awards 5) Best Investor Relations Awards 6) Best Innovative Company Awards 7) Best Securities Company Awards 8)Best Asset Management Company Awards
.
และกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประกอบด้วย 4 รางวัล ได้แก่ 1) Best Sustainability Awards 2)Highly Commended Sustainability Awards 3) Commended Sustainability Awards และ 4) Rising Star Sustainability Awards ที่สำคัญยังมีรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ SET Awards of Honor และ Sustainability Awards of Honor สำหรับบริษัทหรือบุคคลที่สามารถรักษาความยอดเยี่ยมได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
.
ด้านบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟ เอส เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (FSSIA)
.
ระบุในบทวิเคราะห์ว่า ฝ่ายวิจัยแนะนำ “เพิ่มน้ำหนัก” เข้าลงทุนในหุ้น PR9 และเลือกให้เป็นหุ้นเด่น โดยคาดกำไรไตรมาส 3/65 เติบโต 7% จากไตรมาสก่อน และเติบโต 62% จากช่วงเดียวกันปีก่อน จากปัจจัยผู้ป่วยชาวไทยที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับ COVID-19 รวมถึงผู้ป่วย Expat ต่างชาติที่เร่งตัว ล่าสุดรายได้จากต่างชาติสูงกว่าช่วงก่อน COVID-19 โดยผู้ป่วย Fly-in จะเป็นปัจจัยหนุนปี 66
.
ขณะที่แนวโน้มกำไรไตรมาส 4/65 คาดเติบโตต่อเนื่อง ฝ่ายวิจัยปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 65-66 ขึ้นเป็น 117% จากปีก่อน และ 5% จากปีก่อน ตามลำดับ แนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเหมาะสมอิง DCF ที่ 21 บาท

LATEST NEWS

วิสัยทัศน์ CEO GC สานต่อ 3 Steps Plus ดันมาบตาพุด Hub เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และนายทศพร บุณยพิพัฒน์ ผู้จัดการใหญ่ (President) สองผู้บริหารของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่อย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมติเลือกนายอัสสเดชคงสิริเป็นกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ คนที่ 14 มีผล 19 ก.ย. 2567 นี้

ที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ในวันนี้ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายอัสสเดช คงสิริ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ คนที่ 14 แทนนายภากร ปีตธวัชชัย ที่กำลังจะครบวาระ

RELATED