PROUD โครงสร้างผู้ถือหุ้นเปลี่ยน หลัง “จรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ” ขายหุ้น 3.59%

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ PROUD  แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ว่า นาง จรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ ได้แจ้งแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นั้น ระบุว่าเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 นางจรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ ได้จำหน่ายหุ้นของบริษัทผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 35,000,000 หุ้น คิดเป็น 3.5933% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ส่งผลให้ล่าสุด ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2566  นางจรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ ถือหุ้นจำนวน 75,857,300 หุ้น สัดส่วน 7.78 % และส่งผลให้ “กลุ่มลิปตพัลลภ” ซึ่งประกอบด้วย นางสาวพราวพุธ ลิปตพัลลภ ,นายพสุ ลิปตพัลลภ และนางจรัสพิมพ์  ลิปตพัลลภ จากเดิมที่ถือหุ้นรวมกัน 59.53 % ล่าสุดอยู่ที่ 52.64% 

โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ภายหลังการจำหน่ายหุ้นดังนี้

1. นางสาวพราวพุธ ลิปตพัลลภ ถือหุ้น 228,903,894 หุ้น คิดเป็น 23.50%

2. นายพสุ ลิปตพัลลภ ถือหุ้น 208,046,695 หุ้น คิดเป็น 21.36%

3. SAPPHIRE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED ถือหุ้น 102,857,200 หุ้น คิดเป็น 10.56%

4. นางจรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ ถือหุ้น 75,857,300 หุ้น คิดเป็น 7.78%

5. บริษัท รามค าแหง 191 จำกัด ถือหุ้น 62,000,000 หุ้น คิดเป็น 6.37%

6. บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 57,142,800 หุ้น คิดเป็น 5.87%

7. UBS AG SINGAPORE BRANCH ถือหุ้น 18,000,000 หุ้น คิดเป็น 1.85%

8. นางสาวนันท์นลิน ไพบูลย์ปรีดี ถือหุ้น 8,065,100 หุ้น คิดเป็น 0.83%

9. นายธนินโชตน์ ตันติภัณฑ์รักษ์ ถือหุ้น 7,652,700 หุ้น คิดเป็น 0.79%

10. นางนภารัตน์ สิหนาทกถากุล ถือหุ้น 4,525,800 หุ้น คิดเป็น 0.46%

11. นางสาวอรชร เจริญพงศ์อนันต์ ถือหุ้น 4,476,600 หุ้น คิดเป็น 0.46%

อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทดังกล่าวข้างต้น ไม่มีผลกระทบต่ออำนาจในการควบคุมบริษัท นโยบายการดำเนินธุรกิจ โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัทแต่อย่างใด และไม่เข้าเกณฑ์ที่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์หรือ Tender Offer ของบริษัทแต่อย่างใด

ที่มา https://weblink.set.or.th/dat/news/202308/0797NWS040820231237220682T.pdf

LATEST NEWS

SCB WEALTH เปิดผลงานย้อนหลัง 10 ปี ตลาดหุ้นสหรัฐโชว์ผลงานโดดเด่นเฉลี่ย 15%ต่อปี แนะลงทุนยาวหนุนมั่งคั่ง จับจังหวะลงทุนเกาหลีใต้-เวียดนาม-จีน H-Share

SCB WEALTH เผย ผลตอบแทนตลาดหุ้นย้อนหลัง 10 ปี (2555 – 2566) พบตลาดหุ้นสหรัฐสร้างผลตอบแทนดีที่สุดเฉลี่ย 15% ต่อปี มองทิศทางกำไรบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นทั่วโลก มีแนวโน้มเติบโตได้ดี แนะพอร์ตลงทุน ใน Core Portfolio  เน้นลงทุนประมาณ 75 -100 % ควรมีสินทรัพย์ที่หลากหลายและมีสภาพคล่อง  พร้อมมองหาโอกาสลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐ  ยุโรป และญี่ปุ่น ส่วนตลาดเกิดใหม่ ที่น่าสนใจ เศรษฐกิจมีอัตราการเติบโตสูง  ได้แก่ อินเดีย  อินโดนีเซีย และจีน  รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ทองคำ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากสงคราม และเงินเฟ้อ ส่วน Opportunistic Portfolio   สัดส่วนลงทุน 0-25 % มุ่งเน้นไปยังตลาดที่มองเห็นโอกาสในระยะสั้น แนะลงทุนในตลาดหุ้นเกาหลีใต้ เวียดนาม และตลาดหุ้นจีน H-Share

PrimeStreet Capital ผนึก Photon Group ร่วมบริหารการลงทุนกองทุน 150 ล้านดอลลาร์ ลุยพลังงานยั่งยืนเสริมความมั่นคงประเทศ

PrimeStreet Capital ผู้บริหารกองทุน Global Venture Capital สัญชาติไทย ลงนามความร่วมมือ Photon Group บริษัทบริหารจัดการสินทรัพย์รายใหญ่ สัญชาติญี่ปุ่น ลุยลงทุน 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สร้างความยั่งยืนด้านพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เน้นกลยุทธ์ “Inside Out – Outside In” ของกองทุน PrimeStreet Capital เสริมความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน ยกระดับศักยภาพ Ecosystem ประเทศไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ต่อยอดการเติบโตสู่กองทุน Global Venture Capital ตามเป้า

AH เปิดเผยงบ Q1/67 รายได้กว่า 7,580 ลบ. ชูกลยุทธ์ Diversification โตต่างประเทศ พื้นฐานกิจการแข็งแกร่ง-ปันผลสูง

AH เปิดเผยผลประกอบการ Q1/67 รายได้รวม 7,580 ล้านบาท กำไรสุทธิ 319 ล้านบาท ชูจุดแข็งกลยุทธ์กระจายเสี่ยง ออเดอร์คำสั่งซื้อจีนเพิ่ม ธุรกิจในมาเลเซียโตต่อ ตอกย้ำความแข็งแกร่งผู้นำยานยนต์ พร้อมเติบโตเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวรอบใหม่ ผู้บริหารมุ่งหน้าหาออเดอร์และลูกค้าใหม่ต่อเนื่อง ควบคู่กับการบริการจัดการต้นทุนอย่างใกล้ชิด เน้นสร้างผลตอบแทนระยะยาวต่อผู้ถือหุ้น นับเป็นหุ้นพื้นฐานกิจการดี-ปันผลสูงถึง 8%

RELATED