ก.ล.ต. ชี้แจง กรณี Zipmex คืบหน้า ใกล้สรุปสอบปากคำผู้เสียหายแล้วกว่า 400 ราย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ตามที่มีผู้ร้องเรียนได้สอบถามความคืบหน้าการดำเนินการของ ก.ล.ต. อันสืบเนื่องจากการระงับการถอนสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าในโครงการ ZipUp+ นั้น

นายเอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวว่า “ก.ล.ต. ไม่ได้นิ่งเฉยกับการดำเนินการกรณีมีผู้ร้องเรียนโครงการ ZipUp+ ของ Zipmex โดยที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้มีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับบริษัทและมีการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายภายใต้พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 เช่น การเก็บรักษาทรัพย์สิน การเปิดเผยข้อมูล การประกอบกิจการอื่นไม่เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ เป็นต้น และในส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง

รวมถึงกรณีที่ลูกค้าเห็นว่า บริษัทมีการหลอกลวงหรือมีข้อสงสัยว่าบริษัทได้นำทรัพย์สินของลูกค้าออกไปโดยไม่ชอบและเกิดความเสียหาย โดย ก.ล.ต. ได้ตรวจสอบประเด็นดังกล่าวมาโดยตลอด รวมทั้งประสานความร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (สอท.) อย่างต่อเนื่อง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวน ซึ่งมี พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธาน เพื่อเร่งรัดดำเนินการกรณีนี้เป็นการเฉพาะ และได้สอบปากคำผู้เสียหายมากกว่า 400 รายแล้ว โดยคณะทำงานสืบสวนสอบได้ประสานทำงานกับ ก.ล.ต. ในการตรวจสอบข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาทั้งในส่วนของความผิดตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ และกฎหมายอื่น ๆ และจากการประสานงานทราบว่า คณะทำงานดังกล่าวได้ดำเนินการโดยมีความคืบหน้าไปมากแล้ว คาดว่าสามารถได้ข้อสรุปในระยะเวลาไม่นานจากนี้

LATEST NEWS

วิสัยทัศน์ CEO GC สานต่อ 3 Steps Plus ดันมาบตาพุด Hub เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และนายทศพร บุณยพิพัฒน์ ผู้จัดการใหญ่ (President) สองผู้บริหารของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่อย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมติเลือกนายอัสสเดชคงสิริเป็นกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ คนที่ 14 มีผล 19 ก.ย. 2567 นี้

ที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ในวันนี้ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายอัสสเดช คงสิริ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ คนที่ 14 แทนนายภากร ปีตธวัชชัย ที่กำลังจะครบวาระ

RELATED