SET หลุมดำ เซียนคัดหุ้น ทำรอบกำไร – Money Chat Thailand

SET หลุมดำ เซียนคัดหุ้น ทำรอบกำไร – Money Chat Thailand

แขกรับเชิญ
นพ.รัชต์ชยุตม์ จีระพรประภา
นักลงทุนเซียนเทคนิค

ดำเนินรายการ
เนาวรัตน์ เจริญประพิน

LATEST NEWS

RELATED